Privacy en Auteursrecht

 

Onze website hebben wij zo goed mogelijk beveiligd om misbruik te voorkomen, zodat u de websites veilig kunt bezoeken. Alle medewerkers die uw gegevens kunnen zien, zijn verplicht deze geheim te houden.

Voor het bewerken, vertalen of verfilmen van een auteursrechtelijk beschermd werk is toestemming nodig van de auteursrechthebbende. Je maakt immers gebruik van de intellectuele schepping van iemand anders en brengt daar veranderingen in aan.

U mag zich natuurlijk altijd laten inspireren door het werk van anderen. Ideeën en stijlen op zichzelf zijn immers niet beschermd. Waar de grens ligt tussen alleen inspiratie opdoen en originele elementen uit andermans werk overnemen is niet altijd makkelijk aan te geven. Of die grens daadwerkelijk overschreden is zal van geval tot geval bekeken moeten worden.